Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Информационная система управления рабочими процессами муниципальной службы

  • 82 страниц
  • 2017 год
  • 147 просмотров
  • 0 покупки
Автор работы

nickolay.rud

Преподаватель IT-дисциплин

2200 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Разработанная информационная система должна выполнять построения маршруты патрулирования, взаимодействовать с различными типами бланками правонарушения и прочее.
Такая система является достаточно мощным средством централизованного взаимодействия с подразделениями охранников, и может быть одним из компонентов системы центрального управления.
Целью работы является разработка информационной системы по управлению муниципальной службой.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить:
- анализ и обоснование предметной области;
- анализ охранного программного обеспечения;
- сравнительный анализ различных языков разработки и их сред;
- графическое проектирование информационной системы средствами языка проектирования программного обеспечения uml;
- построения алгоритма работы информационной системы;
- структурное описание таблиц базы данных и их наполнения;
- описание функциональной составляющей информационной системы;
- определение норм по охране труда.

Введение 5
1 Анализ предметной области 6
1.1 Язык разработки PHP 12
1.2 Язык разработки JavaScript 15
1.3 Фреймворк Bootstrap 17
1.4 Библиотека TCPPDF и интерфейсы Яндекс.Карт 19
1.5 Использование языка PHP и СУБД MySQL 20
1.6 Цель и средства программной реализации 22
2 Реализация информационной системы управления рабочим процессом муниципальной службы 24
2.1 Проектирование программного обеспечения 24
2.2 Построение структуры базы данных 39
2.3 Описание функциональной составляющей программного обеспечения 43
3 Охрана труда 55
3.1 Мотивация, оперативное руководство и и координация работы по охране труда на предприятии 55
3.2 Первичные средства пожаротушения в компьютерных помещениях 60
3.3 Требования к производственным мебели на рабочих местах пользователей ЭВМ 62
3.4 Требования безопасности при эксплуатации ЭВМ и другой оргтехники 64
ВЫВОДЫ 66
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 67
Приложение A 68

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Муніципальні міські служби спрямовані на спрощення діяльності різних державних департаментів, а також здатні істотним чином вплинути на розвиток певної сфери діяльності в регіоні. У більшості випадків до муніципальних служб відносять приватні компанії, що виконують надання послуг державним підприємствам на підставі укладеного договору між організаціями.
Муніципальна служба охорони – не виняток. Це окремо створений гарнізон правоохоронців, оснащених сучасною технікою і обладнанням, які проходять постійні перевірки та оцінювання, а також готові в будь-який момент надати охоронні послуги, згідно чинного контракту.
Технічне та інформаційне оснащення таких організацій потребує суттєвої реформації, за рахунок використання більш примітивних пристроїв зв'язку, координації, не використання сучасних систем навігації.
...

1.1 Мова розробки PHP

PHP (Hypertext Preprocessor (Препроцесор гіпертексту)) - це широко використовувана мова сценаріїв загального призначення з відкритим вихідним кодом.
Синтаксис мови бере початок з C, Java і Perl. PHP досить простий для вивчення. Перевагою PHP є надання web-розробникам можливості швидкого створення динамічних web-сторінок.
Значною відзнакою PHP від якого-небудь коду, що виконується на стороні клієнта, наприклад, JavaScript, є те, що PHP-скрипти виконуються на стороні сервера [1].
Існують три основні області, де використовується PHP:
• cтворення скриптів для виконання на стороні сервера;
• cтворення скриптів для виконання в командному рядку.
Такий спосіб використання PHP підходить для скриптів, які повинні виконуватися регулярно, наприклад, за допомогою утиліти cron [планувальник завдань](на платформах Unix або Linux) або за допомогою планувальника завдань (Task Scheduler) на платформах Windows.
...

1.2 Мова розробки JavaScript

JavaScript спочатку був створений для того, щоб зробити web-сторінку динамічною. Програми на цій мові називаються скриптами. У браузері вони підключаються безпосередньо до HTML і, як тільки завантажується сторінка – виконуються.
JavaScript може виконуватися не тільки в браузері, а де завгодно, потрібна лише спеціальна програма – інтерпретатор. Процес виконання скрипта називають «інтерпретацією».
Для виконання програм, що написані будь-якою мовою програмування, існують два способи: «компіляція» і «інтерпретація».
Компіляція – це спосіб, при якому вихідний код програми, за допомогою спеціального інструменту, іншої програми, яка називається «компілятор», перетворюється в іншу мову, як правило – в машинний код. Потім машинний код поширюється і запускається. При цьому вихідний код програми залишається у розробника.
Інтерпретація – це спосіб, при якому вихідний код програми отримує інший інструмент, який називають «інтерпретатор», і виконує його «як є».
...

1.3 Фреймворк Bootstrap

Bootstrap — це безкоштовний набір інструментів з відкритим кодом, призначений для створення веб-сайтів та веб-застосунків, який містить шаблони CSS та HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та інших компонентів інтерфейсу, а також додаткові розширення JavaScript. Він спрощує розробку динамічних веб-сайтів і веб-застосунків.
Bootstrap — це клієнтський фреймворк, тобто інтерфейс для користувача.
Bootstrap має модульну структуру і складається переважно з наборів таблиць стилів LESS, які реалізують різні компоненти цього набору інструментів. Розробники можуть самостійно налаштовувати файли Bootstrap, обираючи компоненти для свого проекту [6].
...

1.4 Бібліотека TCPPDF та інтерфейси Яндекс.Карт

TCPDF - це вільно поширюваний програмний клас PHP для генерації PDF-документів. TCPDF - це єдина бібліотека на основі PHP, яка включає в себе повну підтримку Unicode UTF-8 і мов з напрямком справа наліво, включаючи двонаправлений алгоритм.
Яндекс.Карти ― пошуково-інформаційний сервіс Яндекса. Користувачі можуть переглядати карту в будь-якому з трьох відображень: схему, супутниковий знімок і гібрид (поєднану). За допомогою сервісу можна шукати за адресами, вулицями міст, регіонами, країнами та організаціями, вимірювати відстані між географічним об'єктами та прокладати автомобільні маршрути. Для певних міст доступний індикатор ситуації на дорогах ― сервіс Яндекс.Затори. Рівень завантаженості доріг подано як чотириколірну графічну та десятибальну цифрову шкалу. Дані Яндекс.Заторів можуть враховуватися під час автоматичного прокладання маршрутів. Інформація про дорожні події, що отримується з мобільних Яндекс.
...

1.5 Використання мови PHP та СКБД MySQL

Прикладний програмний інтерфейс, або API, визначає набір класів, методів, функцій і змінних, які можна викликати та застосувати для виконання поставлених завдань. Необхідний програмний інтерфейс для забезпечення взаємодії PHP додатків з базами даних представлені PHP розширеннями.
Прикладні програмні інтерфейси можуть бути процедурними або об'єктно-орієнтованими. При використанні процедурних інтерфейсів для виконання будь-яких операцій викликається функція, а в разі об'єктно-орієнтованих інстанціруються класи та потім викликаються методи створених об'єктів. Другий підхід, зазвичай, більш переважний, оскільки він більш сучасний і сприяє написанню організованого коду.
Прикладний програмний інтерфейс MySQL надає кілька способів підключення до бази даних з PHP додатки:
• розширення PHP MySQL;
• розширення PHP mysqli;
• об'єкти даних PHP (PDO).
...

1.6 Мета та засоби програмної реалізації

Проаналізовані програмні засоби, та предмета область, дозволяють зробити висновок, що є необхідність в розробці інформаційної системи з керування робочими процесами муніципальної служби охорони.
Розроблена інформаційна система повинна виконувати побудування маршрути патрулювання, взаємодіяти з різними типами бланками правопорушення та інше.
Така система є досить потужним засобом централізованої взаємодії з підрозділами охоронців, та може бути одним з компонентів системи центрального керування.
Метою дипломної роботи є розробка інформаційної системи з керування муніципальною службою.
...

2.1 Проектування програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення, починається з визначення функціональної складової програмного забезпечення.
На підставі аналізу предметної області, необхідно спроектувати програмне забезпечення. Одним із засобів проектування, є створення діаграми варіантів використання, завдяки якій, визначаються усі вимоги до кінцевого додатку. Варіанти використання до веб-додатку, зображено на рис 2.1.
...

2.2 Побудова структури бази даних

Для побудови бази даних розробляємого програмного забезпечення, необхідно провести формалізацію задачі, що є необхідним етапом розробки завдання і полягає в побудові структури таблиць для зберігання інформації, схеми іх взаємозв’язків і опису алгоритмів обробки.
Для зберігання даних використовується СКБД MySQL. Схема даних в базі представлена на рис. 2.11.
Для збільшення ефективності використання та взаємодії з базою даних, оптимальним рішенням є розташування її на віддаленому сервері.
Це дозволить збільшити ефективність використання інформаційної системи, а також зробить доступ до даних – постійним.
База даних є лосить суттєвою частиною розробки програмного забезпечення.
Вона дозволяє зберігати великі об’єми інформації, а також взаємодіяти з різними окремими частинами програмного забезпечення, та відповідати на запити.
...

2.3 Опис функціональної складової програмного забезпечення

За рахунок використання сучасних засобів розробки сайтів та web-додатків, та систем прототипування та макетування, які були вбудовані в сучасні графічні редактори, виникає можливість створювати сучасні, яскраві та ергономічні сторінки, без попередньої системи побудування шаблонів.
А завдяки використанні фреймоврків побудування графічного інтерфейсу, які основані на мові програмування JavaScript з використання динамічної системи стилів CSS, розроблені макети в графічних редакторах, можливо використовувати в якості компонентів інтерфейсу сторінок.
В роботі виокористовується графічний редактор Adobe Photoshop СС, який має вбудований модуль розробки прототипів сайту.
Робота з сайтом починається з запуску браузера користувача.
У полі пошуку браузера слід ввести URL–адресу сайту.
Головна сторінка сайту та форма авторизації зображено на рис. 2.12.

Рисунок 2.
...

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Робота фахівця по експлуатації та ремонту ЕОМ пов'язана із впливом на його організм ряду негативних виробничих факторів: мала рухова активність, велике навантаження на зір електромагнітні випромінювання різних частот, шум, підвищена іонізація повітря та ін. Все це за певних умов може завдати необоротної шкоди здоров'ю працівника. Щоб уникнути цього необхідно виконувати всі правила безпеки і санітарно-гігієнічні нормативи, які будуть представлені в даному розділі.

3.

3.1 Мотивація, оперативне керівництвоі і координація роботи з охорони праці на підприємстві

Керівництво підприємства з метою своєчасного виконання цільових програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, угод з профспілками, перспективних, річних і оперативних планів, заходів з охорони праці, повсякденної діяльності з дотримання вимог нормативно-правових актів має відповідно мотивувати (стимулювати) трудові колективи, підлеглих посадових осіб та конкретних виконавців за допомогою організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних та економічних методів управління [13].
Організаційно-розпорядчі методи (накази, розпорядження, вказівки, зауваження) ініціюють такі мотиви трудової діяльності, як почуття обов’язку і відповідальності. Кожна посадова особа на всіх рівнях управління має повсяк­час вимагати від підлеглих виконання вимог охорони праці та оперативно керувати цією діяльністю та координувати її.
...

3.2 Первинні засоби пожежогасіння в комп'ютерних приміщеннях

Всі приміщення для ЕОМ виробничих підприємств і установ мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. У їх якості в комп'ютерних приміщеннях можуть бути використані углекислотниє і порошкові вогнегасники, а також вогнєїзолюючі покривала [14].
Ручні углекислотниє вогнегасники призначені для гасіння невеликих пожеж, всіх видів загоряння. Вони приводяться в дію уручну. Через вентиль стисла рідка вуглекислота прямує в патрубок, де вона розширюється і за рахунок цього її температура знижується до - 70оС. Під час переходу рідкої вуглекислоти в газ її об'єм збільшується в 500 разів. Утворюється снігоподібна вуглекислота, яка при випарі охолоджує речовину, що горить, і ізолює її від кисню повітря. Корисна довжина струменя вогнегасника приблизно 4 м, час дії – 30-60 с.
...

3.3 Вимоги до виробничих меблів на робочих місцях користувачів ЕОМ

Вимоги до конструкції робочого столу, стільця, підставки для ніг на робочих місцях з ЕОМ визначаються НПАОП 0.00-1.28-10.
Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам ергономіки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні всього обладнання та приспосіблень, що використовуються, з урахуванням їх розмірів та конструктивних особливостей. Висота робочої поверхні столу для відеотерміналумає бути в межах 680—800 мм, а ширина і глибина - забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля. Рекомендовані, розміри столу: висота -725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650мм.
...

1. Прохоренок Н. HTML, javascript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н. Прохоренок. - СПб .: БХВ-Петербург, 2011. - 912с.
2. Грабер М. SQL / М. Грабер. - М .: Лори, 2007. - 672с.
3. Сайт PHP разработки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://php.su. - Дата доступа: 22.10.2017.
4. Дары К. PHP и MySQL. Создание сайта / К Дары, Е. Баланеску. -М .: Вильямс, 2010. - 256 с.
5. Сайт Javascript разработки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://javascript.ru. - Дата доступа: 25.10.2017.
6. Самойленко Д. Эффективная работа PHP + SQL / Д. Самойленко. - М .: Инест, 2005. - 541 с.
7. Шварц Б. MySQL. Оптимизация производительности / Б. Шварц. - М .: Символ-плю, 2010. - 483 с.
8. Гольцман В. MySQL 5.0 / В.Гольцман. - М .: Питер, 2009. - 764 с.

и еще ряд источников

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

Разработанная информационная система должна выполнять построения маршруты патрулирования, взаимодействовать с различными типами бланками правонарушения и прочее.
Такая система является достаточно мощным средством централизованного взаимодействия с подразделениями охранников, и может быть одним из компонентов системы центрального управления.
Целью работы является разработка информационной системы по управлению муниципальной службой.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить:
- анализ и обоснование предметной области;
- анализ охранного программного обеспечения;
- сравнительный анализ различных языков разработки и их сред;
- графическое проектирование информационной системы средствами языка проектирования программного обеспечения uml;
- построения алгоритма работы информационной системы;
- структурное описание таблиц базы данных и их наполнения;
- описание функциональной составляющей информационной системы;
- определение норм по охране труда.

Введение 5
1 Анализ предметной области 6
1.1 Язык разработки PHP 12
1.2 Язык разработки JavaScript 15
1.3 Фреймворк Bootstrap 17
1.4 Библиотека TCPPDF и интерфейсы Яндекс.Карт 19
1.5 Использование языка PHP и СУБД MySQL 20
1.6 Цель и средства программной реализации 22
2 Реализация информационной системы управления рабочим процессом муниципальной службы 24
2.1 Проектирование программного обеспечения 24
2.2 Построение структуры базы данных 39
2.3 Описание функциональной составляющей программного обеспечения 43
3 Охрана труда 55
3.1 Мотивация, оперативное руководство и и координация работы по охране труда на предприятии 55
3.2 Первичные средства пожаротушения в компьютерных помещениях 60
3.3 Требования к производственным мебели на рабочих местах пользователей ЭВМ 62
3.4 Требования безопасности при эксплуатации ЭВМ и другой оргтехники 64
ВЫВОДЫ 66
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 67
Приложение A 68

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Муніципальні міські служби спрямовані на спрощення діяльності різних державних департаментів, а також здатні істотним чином вплинути на розвиток певної сфери діяльності в регіоні. У більшості випадків до муніципальних служб відносять приватні компанії, що виконують надання послуг державним підприємствам на підставі укладеного договору між організаціями.
Муніципальна служба охорони – не виняток. Це окремо створений гарнізон правоохоронців, оснащених сучасною технікою і обладнанням, які проходять постійні перевірки та оцінювання, а також готові в будь-який момент надати охоронні послуги, згідно чинного контракту.
Технічне та інформаційне оснащення таких організацій потребує суттєвої реформації, за рахунок використання більш примітивних пристроїв зв'язку, координації, не використання сучасних систем навігації.
...

1.1 Мова розробки PHP

PHP (Hypertext Preprocessor (Препроцесор гіпертексту)) - це широко використовувана мова сценаріїв загального призначення з відкритим вихідним кодом.
Синтаксис мови бере початок з C, Java і Perl. PHP досить простий для вивчення. Перевагою PHP є надання web-розробникам можливості швидкого створення динамічних web-сторінок.
Значною відзнакою PHP від якого-небудь коду, що виконується на стороні клієнта, наприклад, JavaScript, є те, що PHP-скрипти виконуються на стороні сервера [1].
Існують три основні області, де використовується PHP:
• cтворення скриптів для виконання на стороні сервера;
• cтворення скриптів для виконання в командному рядку.
Такий спосіб використання PHP підходить для скриптів, які повинні виконуватися регулярно, наприклад, за допомогою утиліти cron [планувальник завдань](на платформах Unix або Linux) або за допомогою планувальника завдань (Task Scheduler) на платформах Windows.
...

1.2 Мова розробки JavaScript

JavaScript спочатку був створений для того, щоб зробити web-сторінку динамічною. Програми на цій мові називаються скриптами. У браузері вони підключаються безпосередньо до HTML і, як тільки завантажується сторінка – виконуються.
JavaScript може виконуватися не тільки в браузері, а де завгодно, потрібна лише спеціальна програма – інтерпретатор. Процес виконання скрипта називають «інтерпретацією».
Для виконання програм, що написані будь-якою мовою програмування, існують два способи: «компіляція» і «інтерпретація».
Компіляція – це спосіб, при якому вихідний код програми, за допомогою спеціального інструменту, іншої програми, яка називається «компілятор», перетворюється в іншу мову, як правило – в машинний код. Потім машинний код поширюється і запускається. При цьому вихідний код програми залишається у розробника.
Інтерпретація – це спосіб, при якому вихідний код програми отримує інший інструмент, який називають «інтерпретатор», і виконує його «як є».
...

1.3 Фреймворк Bootstrap

Bootstrap — це безкоштовний набір інструментів з відкритим кодом, призначений для створення веб-сайтів та веб-застосунків, який містить шаблони CSS та HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та інших компонентів інтерфейсу, а також додаткові розширення JavaScript. Він спрощує розробку динамічних веб-сайтів і веб-застосунків.
Bootstrap — це клієнтський фреймворк, тобто інтерфейс для користувача.
Bootstrap має модульну структуру і складається переважно з наборів таблиць стилів LESS, які реалізують різні компоненти цього набору інструментів. Розробники можуть самостійно налаштовувати файли Bootstrap, обираючи компоненти для свого проекту [6].
...

1.4 Бібліотека TCPPDF та інтерфейси Яндекс.Карт

TCPDF - це вільно поширюваний програмний клас PHP для генерації PDF-документів. TCPDF - це єдина бібліотека на основі PHP, яка включає в себе повну підтримку Unicode UTF-8 і мов з напрямком справа наліво, включаючи двонаправлений алгоритм.
Яндекс.Карти ― пошуково-інформаційний сервіс Яндекса. Користувачі можуть переглядати карту в будь-якому з трьох відображень: схему, супутниковий знімок і гібрид (поєднану). За допомогою сервісу можна шукати за адресами, вулицями міст, регіонами, країнами та організаціями, вимірювати відстані між географічним об'єктами та прокладати автомобільні маршрути. Для певних міст доступний індикатор ситуації на дорогах ― сервіс Яндекс.Затори. Рівень завантаженості доріг подано як чотириколірну графічну та десятибальну цифрову шкалу. Дані Яндекс.Заторів можуть враховуватися під час автоматичного прокладання маршрутів. Інформація про дорожні події, що отримується з мобільних Яндекс.
...

1.5 Використання мови PHP та СКБД MySQL

Прикладний програмний інтерфейс, або API, визначає набір класів, методів, функцій і змінних, які можна викликати та застосувати для виконання поставлених завдань. Необхідний програмний інтерфейс для забезпечення взаємодії PHP додатків з базами даних представлені PHP розширеннями.
Прикладні програмні інтерфейси можуть бути процедурними або об'єктно-орієнтованими. При використанні процедурних інтерфейсів для виконання будь-яких операцій викликається функція, а в разі об'єктно-орієнтованих інстанціруються класи та потім викликаються методи створених об'єктів. Другий підхід, зазвичай, більш переважний, оскільки він більш сучасний і сприяє написанню організованого коду.
Прикладний програмний інтерфейс MySQL надає кілька способів підключення до бази даних з PHP додатки:
• розширення PHP MySQL;
• розширення PHP mysqli;
• об'єкти даних PHP (PDO).
...

1.6 Мета та засоби програмної реалізації

Проаналізовані програмні засоби, та предмета область, дозволяють зробити висновок, що є необхідність в розробці інформаційної системи з керування робочими процесами муніципальної служби охорони.
Розроблена інформаційна система повинна виконувати побудування маршрути патрулювання, взаємодіяти з різними типами бланками правопорушення та інше.
Така система є досить потужним засобом централізованої взаємодії з підрозділами охоронців, та може бути одним з компонентів системи центрального керування.
Метою дипломної роботи є розробка інформаційної системи з керування муніципальною службою.
...

2.1 Проектування програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення, починається з визначення функціональної складової програмного забезпечення.
На підставі аналізу предметної області, необхідно спроектувати програмне забезпечення. Одним із засобів проектування, є створення діаграми варіантів використання, завдяки якій, визначаються усі вимоги до кінцевого додатку. Варіанти використання до веб-додатку, зображено на рис 2.1.
...

2.2 Побудова структури бази даних

Для побудови бази даних розробляємого програмного забезпечення, необхідно провести формалізацію задачі, що є необхідним етапом розробки завдання і полягає в побудові структури таблиць для зберігання інформації, схеми іх взаємозв’язків і опису алгоритмів обробки.
Для зберігання даних використовується СКБД MySQL. Схема даних в базі представлена на рис. 2.11.
Для збільшення ефективності використання та взаємодії з базою даних, оптимальним рішенням є розташування її на віддаленому сервері.
Це дозволить збільшити ефективність використання інформаційної системи, а також зробить доступ до даних – постійним.
База даних є лосить суттєвою частиною розробки програмного забезпечення.
Вона дозволяє зберігати великі об’єми інформації, а також взаємодіяти з різними окремими частинами програмного забезпечення, та відповідати на запити.
...

2.3 Опис функціональної складової програмного забезпечення

За рахунок використання сучасних засобів розробки сайтів та web-додатків, та систем прототипування та макетування, які були вбудовані в сучасні графічні редактори, виникає можливість створювати сучасні, яскраві та ергономічні сторінки, без попередньої системи побудування шаблонів.
А завдяки використанні фреймоврків побудування графічного інтерфейсу, які основані на мові програмування JavaScript з використання динамічної системи стилів CSS, розроблені макети в графічних редакторах, можливо використовувати в якості компонентів інтерфейсу сторінок.
В роботі виокористовується графічний редактор Adobe Photoshop СС, який має вбудований модуль розробки прототипів сайту.
Робота з сайтом починається з запуску браузера користувача.
У полі пошуку браузера слід ввести URL–адресу сайту.
Головна сторінка сайту та форма авторизації зображено на рис. 2.12.

Рисунок 2.
...

3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Робота фахівця по експлуатації та ремонту ЕОМ пов'язана із впливом на його організм ряду негативних виробничих факторів: мала рухова активність, велике навантаження на зір електромагнітні випромінювання різних частот, шум, підвищена іонізація повітря та ін. Все це за певних умов може завдати необоротної шкоди здоров'ю працівника. Щоб уникнути цього необхідно виконувати всі правила безпеки і санітарно-гігієнічні нормативи, які будуть представлені в даному розділі.

3.

3.1 Мотивація, оперативне керівництвоі і координація роботи з охорони праці на підприємстві

Керівництво підприємства з метою своєчасного виконання цільових програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, угод з профспілками, перспективних, річних і оперативних планів, заходів з охорони праці, повсякденної діяльності з дотримання вимог нормативно-правових актів має відповідно мотивувати (стимулювати) трудові колективи, підлеглих посадових осіб та конкретних виконавців за допомогою організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних та економічних методів управління [13].
Організаційно-розпорядчі методи (накази, розпорядження, вказівки, зауваження) ініціюють такі мотиви трудової діяльності, як почуття обов’язку і відповідальності. Кожна посадова особа на всіх рівнях управління має повсяк­час вимагати від підлеглих виконання вимог охорони праці та оперативно керувати цією діяльністю та координувати її.
...

3.2 Первинні засоби пожежогасіння в комп'ютерних приміщеннях

Всі приміщення для ЕОМ виробничих підприємств і установ мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. У їх якості в комп'ютерних приміщеннях можуть бути використані углекислотниє і порошкові вогнегасники, а також вогнєїзолюючі покривала [14].
Ручні углекислотниє вогнегасники призначені для гасіння невеликих пожеж, всіх видів загоряння. Вони приводяться в дію уручну. Через вентиль стисла рідка вуглекислота прямує в патрубок, де вона розширюється і за рахунок цього її температура знижується до - 70оС. Під час переходу рідкої вуглекислоти в газ її об'єм збільшується в 500 разів. Утворюється снігоподібна вуглекислота, яка при випарі охолоджує речовину, що горить, і ізолює її від кисню повітря. Корисна довжина струменя вогнегасника приблизно 4 м, час дії – 30-60 с.
...

3.3 Вимоги до виробничих меблів на робочих місцях користувачів ЕОМ

Вимоги до конструкції робочого столу, стільця, підставки для ніг на робочих місцях з ЕОМ визначаються НПАОП 0.00-1.28-10.
Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам ергономіки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні всього обладнання та приспосіблень, що використовуються, з урахуванням їх розмірів та конструктивних особливостей. Висота робочої поверхні столу для відеотерміналумає бути в межах 680—800 мм, а ширина і глибина - забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля. Рекомендовані, розміри столу: висота -725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650мм.
...

1. Прохоренок Н. HTML, javascript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н. Прохоренок. - СПб .: БХВ-Петербург, 2011. - 912с.
2. Грабер М. SQL / М. Грабер. - М .: Лори, 2007. - 672с.
3. Сайт PHP разработки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://php.su. - Дата доступа: 22.10.2017.
4. Дары К. PHP и MySQL. Создание сайта / К Дары, Е. Баланеску. -М .: Вильямс, 2010. - 256 с.
5. Сайт Javascript разработки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://javascript.ru. - Дата доступа: 25.10.2017.
6. Самойленко Д. Эффективная работа PHP + SQL / Д. Самойленко. - М .: Инест, 2005. - 541 с.
7. Шварц Б. MySQL. Оптимизация производительности / Б. Шварц. - М .: Символ-плю, 2010. - 483 с.
8. Гольцман В. MySQL 5.0 / В.Гольцман. - М .: Питер, 2009. - 764 с.

и еще ряд источников

Купить эту работу

Информационная система управления рабочими процессами муниципальной службы

2200 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 3000 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

13 декабря 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
nickolay.rud
5
Преподаватель IT-дисциплин
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
2200 ₽ Цена от 3000 ₽

5 Похожих работ

Дипломная работа

Обзор рынка программных средств self-service BI инструментов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
600 ₽
Дипломная работа

Создание автоматизированной системы анализа и прогнозирования показателей компании

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Дипломная работа

Разработка сайта частной клиники «Доктор Рядом»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Дипломная работа

Разработка информационной системы патрульно постовой службы омвд

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
7500 ₽
Дипломная работа

«Разработка электронного образовательного ресурса по обучению школьников основам анализа данных в электронных таблицах

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
6000 ₽

Отзывы студентов

Отзыв михаил об авторе nickolay.rud 2014-04-27
Дипломная работа

Автор молодец выполнил работу раньше срока. Спасибо

Общая оценка
Отзыв Геннадий Полушкин об авторе nickolay.rud 2016-06-03
Дипломная работа

Спасибо!

Общая оценка
Отзыв user9445 об авторе nickolay.rud 2016-05-18
Дипломная работа

Ребята, Автор - просто бомба! Как же мне с ним повезло!!! Инициативный, грамотный, всегда на связи! Gigavector даже после окончания гарантийного срока дорабатывает расчеты к моей дипломной работе "Разработка информационной системы для объектов дорожной сети" по замечаниям моего придирчивого препода! Надеюсь на благополучную защиту!!!

Общая оценка
Отзыв Вера302 об авторе nickolay.rud 2017-05-24
Дипломная работа

Все отлично! Спасибо за продуктивную работу и подробные пояснения что и как!

Общая оценка

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Создание автоматизированного регистра учета больных

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Разработка и реализация мультимедийного flash-пособия по учебному курсу «Представление знаний в ИС».

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Разработка дополнительного программного обеспечения для контроллера ТЭКОН-19

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Информационная подсистема для учёта движения жизненно важных лекарственных средств в аптечной сети»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Методы и модели оптимизации расположения складских объектов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Автоматизация процесса составления расписания учебных занятий

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Разработка веб-системы онлайн обучения

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Сеть беспроводного доступа внутри торгово-развлекательного центра

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1600 ₽
Готовая работа

Система защиты информации и специальное обследование переговорной комнаты организации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Разработка программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Создание и сопровождение интернет-магазина одежды для спорта и фитнеса

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Разработка программного обеспечения для реализации работы СКУД

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽