1.1 Аналіз застосування шифрування в системах управління

Системи управління ‒ це системи, в яких застосування обмежене об'єктами і процесами, які можуть бути описані і щодо яких можна заздалегідь розробити моделі. Вони працюють за жорсткими, заздалегідь заданими алгоритмами.
Такі системи також застосовують для забезпечення безпеки управління та ефективності деяких швидкоплинних процесів управління, часто при одночасному збереженні за менеджером завдань спостереження і контролю.
Якщо заздалегідь описати, передбачити всі ситуації неможливо, то участь людини в системі стає необхідним.
Найбільшого поширення в даний час отримали автоматизовані системи управління з розподілом функцій між людиною-оператором і технічними засобами, основними з яких можуть бути визнані обчислювальні машини.
Муні ципальна система управління служби охорони побудована на базі клієнт-сервісної архітектури [3].
Перед використанням системи користувачеві необхідно авторизуватися.
...

1.2 Аналіз алгоритмів шифрування даних

В системi персоналізації доступу для охоронних структур використовуються такі алгоритми шифрування:
• AES.
• TripleDES.
• RSA.
• DSA.
Аналіз криптографічного алгоритму AES
Алгоритм шифрування AES – це симметрчиний алгоритм, який використовується для шифрування інформації. Представляє з собою блок даних у вигляді масиву байтів 4 на 4.
Дії алгоритму відбуваються над елементами масиву. Розмірність ключа може бути 128, 192 або 256 біт. Кількість раундів залежить від розмірності ключа. Від 10 до 14.
Раунд алгоритму AES складається з таких операцій:
• замiна байтiв;
• циклічний зсув вліво;
• множення кожного стовпця масиву;
• накладення на масив даних ключа.
Операція замiни байтiв - це таблична заміна кожного байта масиву даних, згідно з таблицею заміни байтів, показана на рис.1.1

Рисунок 1.1 – Операція заміни байтів

Операція циклічного зсуву виконує зсув вліво всіх рядків масиву, але не нульового.
...

1.3 Висновки до першого розділу

В першому розділі дипломної роботи була розглянута предметна область для розроблюваного програмного продукту. Були описані найпопулярніші і найефективніші алгоритми шифрування даних.
Після аналізу певних задач для шифрування даних були розглянутi симетричні і асиметричні алгоритми, які будуть використовуватися в програмній системі. Також були описані переваги та недоліки алгоритмів.
Більшість програм які працюють з зберіганням файлів, зберігають файли в незашифрованому вигляді. У разі злому сховища всі дані користувачів дістануться зловмисникам. Для того щоб перешкоджати злому і зберегти дані користувач буде створена програмна система, яка буде захищати дані користувачів. А також щоб вирішити проблему зі зломом акаунтів користувачів буде розроблена складна авторизація, яка буде робити сканування особи користувача. Аутентифікація по обличчю буде зроблена за допомогою застосування нейронних мереж по розпізнання об'єктів.
...
Введение 4
1. Анализ существующих решений, постановка задачи и описание используемых средств реализации 6
1.1 Анализ применения шифрования в системах управления 6
1.2 Анализ алгоритмов шифрования данных 8
1.3 Выводы к первому разделу 18
2. Анализ аналогичных программных систем и средств разработки 19
2.1 Анализ программных систем 19
2.2 Язык программирования PHP 22
2.3 Язык программирования Python и фреймворк Django 25
2.4 Обзор методов хранения данных 28
2.5 Выводы по второму разделу 32
3. Разработка системы персонализация доступа для охранных структур 34
3.1 Проектирование разработки программной системы 34
3.2 Описание разработке базы данных 45
3.3 Описание интерфейса программной системы 47
3.4 Практическое использование программной системы персонализации доступа для охранных структур 54
3.5 Выводы по третьей главы 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 60
ПРИЛОЖЕНИЕ А 62
1. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений / В.Н. Козлов. – Москва: Проспект, 2014. – 176 с.
2. Пьюривал С. Основы разработки веб-приложений. / Пьюривал С. – СПб.: Питер, 2015. – 272 с.
3. Аграновский А. В., Хади Р. А. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А. В. Аграновский, Р. А. Хади – М.: СОЛОН-Пресс, 2009. – 256с.
4. Бабенко Л. К. Криптографическая защита информации: симметричное шифрование: учеб. пособие для вузов / Л. К. Бабенко, Е. А. Ищуков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –220 с.
5. Молдовян А. А. Криптография: скоростные шифры. / Молдовян А. А. – СПб.: БХВ-Петербугр, 2002. – 496 с.


и еще 16 источников
4 автора готовы выполнить вашу работу
4
онлайн
vane1980
онлайн
463
выполненных работ
273
отзывов
463
выполненных работ
273
отзывов
Цена
110 руб.
Написать сообщение
5
Martines1
1166
выполненных работ
775
отзывов
1166
выполненных работ
775
отзывов
Цена
10 руб.
Написать сообщение
4
user566458
699
выполненных работ
328
отзывов
699
выполненных работ
328
отзывов
Цена
150 руб.
Написать сообщение
5
ALarick
320
выполненных работ
218
отзывов
Опыт написания студенческих и научных работ - 4 года. Реальный стаж работы в сфере ИТ. Ручная оригинальность текста. Сопровождение до защиты.
320
выполненных работ
218
отзывов
Цена
10 руб.
Написать сообщение
Отзывы тех, кто уже заказывал работу
736993
положительных
отзыва
4.7
средняя
оценка
михаил
2014-04-27
Автор молодец выполнил работу раньше срока. Спасибо
Оценка сервиса
Положительно
Геннадий Полушкин
2016-06-03
Спасибо!
Оценка сервиса
Положительно
user9445
2016-05-18
Ребята, Автор - просто бомба! Как же мне с ним повезло!!! Инициативный, грамотный, всегда на связи! Gigavector даже после окончания гарантийного срока дорабатывает расчеты к моей дипломной работе "Разработка информационной системы для объектов дорожной сети" по замечаниям моего придирчивого препода! Надеюсь на благополучную защиту!!!
Оценка сервиса
Положительно
Вера302
2017-05-24
Все отлично! Спасибо за продуктивную работу и подробные пояснения что и как!
Оценка сервиса
Положительно
Заказать работу
Другие учебные работы по предмету
Узнай стоимость помощи по твоей работе
8-800-301-64-61 [email protected]
Сумма к оплате
  руб.
Комиссия сервиса   руб.
Купить
или
Заказать работу написанную специально для вас
от   800   руб.
20 дней гарантии на правки
Заказать
Введите почту
Для покупки готовой работы введите свою почту, на неё будет отправлена купленная вами работа.
Нажав на кнопку "Купить", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой сервиса
Автор24 - это сервис, где
профессиональные преподаватели
выполнят вашу работу
2 575   преподавателей онлайн
Найдите автора для вашей работы
Вы получите предложения с ценой в течение 5 минут.
Создание заказа
Можешь задать вопрос тут:
Есть вопросы? Наши супер-герои тебе помогут!
8-800-301-64-61
Работаем по будням с 10:00 до 20:00 по Мск
[email protected] А еще у нас есть… База знаний